2% parama korporacijai

Kodėl mums reikia Tavo dėmesio

 

1922 metais įkurtos studentų korporacijos Neo-Lithuania tikslas – ugdyti Lietuvos jaunimą darbui Tėvynės labui. Nors praėjo 90 metų nuo korporacijos įkūrimo, bet studentai vis dar kopia į Parodos kalną, kur stovi korporantų rūmai. Laikai keičiasi, bet mūsų puoselėjamos vertybės savo reikšmės nepraranda, o tradicijos perduodamos iš kartos į kartą.

Suprantame, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo mūsų pačių, todėl mes nelaukiame, kol mums kas nors kažką duos už dyką. Jaunimui skiepijame tautines vertybes, ugdome jų sąmoningumą, pilietiškumą, mokome nebijoti prisiimti atsakomybės.

Kiekvieną pirmadienį mūsų nariai renkasi į pamokėles, kuriose gauna daugiau žinių nei mokyklos suole apie Lietuvos ir korporacijos istoriją, dalyvauja susitikimuose su istorinių įvykių liudininkais, mokosi kritiškai pažvelgti ir analizuoti.

Nors skatiname akademiškumą, tačiau taip pat daug dėmesio skiriame kūno lavinimui – vyksta šokio ir fechtavimosi užsiėmimai, galima rinktis tinklinį arba krepšinį.

Ir žinoma – mes dainuojame. Kiekvienas save gerbiantis korporantas garsiai gieda ne tik Lietuvos himną, bet ir mintinai moka ne vieną lietuvišką dainą, sudėtą į mūsų dainynėlius.

Labai didžiuojamės ir tuo, kad mūsų korporacijos vardas yra žinomas tiek Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, kur visada esame laukiami svečiai, todėl dažnai vykstame pas savo kolegas ir draugus korporantus.

 

Jūsų 2% parama yra vienas iš tų pagalbos būdų, dėl kurių korporacijos gyvenime atsirastų daugiau kokybės ir galimybių įgyvendinti mūsų tikslus.

 

 

T. L. S. Korporacija Neo-Lithuania

Pirmininkė sen! Rima Aukštuolytė

 

 

Sveikinimas

Korporacija Neo-Lithuania sveikina visus, kurie šį rugsėjį papildys Vytauto Didžiojo universiteto studentų gretas!

 

O prieš oficialią studento gyvenimo pradžią kviečiame TAVE susipažinti su mumis:)

Rugpjūčio 30 diena

10.00-14.00 – VDU klubų, kolektyvų ir organizacijų mugė „Junkis prie mūsų!“. Čia galėsi susipažinti su korporacija, atsakysime į visus tavo klausimus. Ateik į K. Donelaičio g. 52, I ir II aukšto fojė ir prisijunk!

15.00 – Vieša interaktyvi paskaita „VDU, studentai ir studentiškos organizacijos vakar, šiandien ir rytoj“. Paskaitos gali būti ne tik nuobodžios, bet verčiančios išsižioti iš nuostabos, ir mes Tau tai įrodysime! VDU teatras (S. Daukanto g. 27);

19.00 – Vakarinė dalis. Semestro pradžios renginys – Initium Semestri, kurio metu vyks tai, ką prisiminsi iki semestro pabaigos! Laukiame Tavęs tradiciniame korporantų Alutyje!

Visą informaciją sekite www.facebook.com/korpNeoLithuania

Vytauto Didžiojo universitetas ir Korporacija

          Universitetinio išsilavinimo prireikė Lietuvai vos tik išsivadavus iš Rusijos priespaudos. Iki tol jos jaunimas mokslų siekė užsienyje – Vakarų ir Centrinėje Europoje, taip pat ir Rusijos Imperijoje. Šie mokslo vyrai dažniausiai kalbėjo lotynų, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis, tačiau lietuviška universitetinė švietimo sistema po XIX a. sukilimų buvo sugriauta ir pradinį švietimą palaikė tik daraktorių mokyklėlės ir motinos lietuvės. Taip pat didelis vaidmuo teko tautiškai nusiteikusiems dvasininkams.

          Tačiau įvykus tautiniam atgimimui ir sukūrus Lietuvos Respubliką, lietuvių inteligentų pasauliečių, išugdytų pačioje Lietuvoje, poreikis tapo itin svarbus. Todėl 1922 m. atsirado Lietuvos Universitetas, kuris vėliau, 1930-aisiais – Vytauto Didžiojo metais – tapo Vytauto Didžiojo universitetu.

          Netrukus po Universiteto atidarymo jame ėmė mokytis ką tik iš piemenų amžiaus išaugę gabūs jaunuoliai ir vyresni žmonės, grįžę iš laisvės kovų: visi jie buvo nė kiek nenutolę nuo savo šaknų, juose degė Tėvynės meilė, ausyse vis dar skambėjo gimtojo sodžiaus dainos, o studento duoną pagardindavo tėvų įdėti lašiniai arba dar paties kauptos bulvės.

          Šie jaunuoliai suprato, kad Tėvynė yra šeima, ir šeimos – Tėvynės – gerovė yra aukščiausias įstatymas. Jie suprato, kad tarpusavio parama, kartu gautos žinios, draugai visam gyvenimui yra svarbiausi valstybės kūrimo elementai. Tik būdami kartu ir veikdami išvien esame stiprūs tada, kai kiekvienas atskirai tų tikslų nepasiektume.

          Korporacija taip pat yra šeima. Joje taip pat siekiama veikti kryptingai ir kartu. Čia taip pat esama vyresnių brolių ir tėvų, kurių privalu klausyti ir jiems paklusti, tačiau netrūksta ir bendraamžių, su kuriais smagu pašėlti ir gerai praleisti laiką. Korporantai stiprybės semiasi iš praeities, laikosi senųjų tradicijų, o darbus skiria ateičiai. Todėl neo-lituanais drąsiai vadinosi daug visai Lietuvai iki šiol žinomų žmonių, ir dabar Korporacijos Neo-Lithuania pavadinimas yra žinomas tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.

          Lietuvi studente, nesvarbu, ar esi dar tik žalias pirmakursis, ar jau kojas apšilęs antrakursis, ar vis nesiryžtantis į Korporacijos rūmus užsukti vyresnis studentas, žinok, kad Vytauto Didžiojo universiteto studentai visada yra laukiami svečiai. Per VDU studentų inauguraciją sakoma priesaika sąžiningai siekti žinių, jas skleisti ir jomis naudotis vardan Lietuvos žmonių gerovės juos suartina su Korporacijos Neo-Lithuania nariais tapusiais korporantais.

          Fil! Ričardas Ulozas 1989 II semestras

2013 – Kovo 11-oji

Korporacijos Neo-Lithuania nariai sveikina visus su Kovo 11-ąja!

2013 vasario 16

Vasario 16-osios programa:

10.00 – mišios Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31A, Kaunas)
11.00 – eisena nuo prisikėlimo bažnyčios iki Karo muziejaus

18.00 – registracija į vakarinę dalį
19.00 – oficialios dalies pradžia
20.00 – Vasario 16-osios šventė. Aprangos kodas – cravate noire.
00.00 – šventės pabaiga

Vakarinėje dalyje dalyvavimas tik su kvietimais

 

Svečių vakaras 2013-02-04

‎Kviečiame į svečių vakarą!

‎2013 Vasario 4 d. 19 val.
Jūsų galimybė iš arčiau susipažinti su 90 metų senumo studentų organizacija ir jos tradicijomis!

 

󰁓
LT LV EN RU 󰀩