T.L.S. KORP! NEO-LITHUANIA

SENIAUSIA STUDENTŲ KORPORACIJA LIETUVOJE

Kartu nuo 1922

Atkurtai Neo-Lithuania jau 29-eri. Nesenkančios vertybės, naujos tradicijos ir reikšmingos diskusijos.

2019-04-19

Balandžio 18 dieną korporantai atšventė 29-ąjį atkurtos Tautinės Lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania gimtadienį. Korporacijos partnerių – Volfas Engelman Studija susirinkusių kolegų laukė ne tik trumpiausia oficiali dalis ir šventinis Prosit, bet ir bene kiekvienam korporantui reikšminga diskusija apie tautiškumą ir nacionalizmą. 

„Tikiuosi, kad tai bus pati trumpiausia mūsų neformalių sueigų su alumi oficiali dalis ir nauja tradicija“. Tokiais žodžiais savo kalbą pradėjo filisterių sąjungos pirmininkė fil! Ingrida Pupelienė, kuri pristatė ir padėjo įgyvendinti šią – naują tradiciją, o kartu pasveikino ir visus šventės dalyvius bei svarbius svečius – profesorių Mindaugą Venslauską ir karo istoriką, profesorių – Valdą Rakutį. Ir iš tiesų – oficiali dalis netruko pasibaigti, o ją palydėjo garsiai kolegų pramintas „debesėlis“ arba mums dar geriau pažįstamas Prosit! 

Pakilios nuotaikos fone korporantai sulaukė ne tik pagrindinių šventės organizatorių – filisterių sąjungos sveikinimo, bet ir profesoriaus Mindaugo Venslausko itin prasmingo palinkėjimo. Kaip profesorius minėjo savo kalboje: „Korporantas – ori, save gerbianti asmenybė. Intelektuali. Korporantas vadovaujasi sveiku protu. Yra kūrybingas. Energingas. Jis žino kur jis yra. Kas jis yra. O svarbiausia – jis žino, kokia asmenybė jis yra veikdamas Pro Patria“. Tokie prof. M. Venslausko žodžiai sužadino ne tik šventėje dalyvavusių korporantų mintis, bet tikrai galėjo paliesti ir kiekvieną, šventę stebėjusį nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos metu. 

Bet tai buvo ne vienintelė tokia akimirka. Vakaro atmosferą dar labiau sušildė ir netikėtas po pasaulį išsibarsčiusių korporantų sveikinimas korporacijos atkūrimo proga, sujungęs karštas korporantiškas širdis tiek iš Briuselio ar net Bostono.

Po visų sveikinimų atėjo laikas ir neformaliai šventės daliai – karo istoriko, profesoriaus Valdo Rakučio paskaitai „Tautos sampratos raida nuo XVIII a. pabaigos iki dabar“, kurios metu korporantai galėjo išgirsti kaip keitėsi požiūris į tautines vertybes. Paskaitos pabaigoje šiek tiek prisilietę ir prie nacionalizmo terminų bei supratimo, korporantai ir patys įsitraukė į diskusiją kuo skiriasi tautiškumas nuo nacionalizmo. Kiekvienas korporantas yra mąstanti ir savo nuomonę turinti asmenybė, tad argumentų vienu ar kitu požiūriu tikrai netrūko, o ir tema korporacijos vertybiniu požiūriu buvo itin reikšminga ir verčianti susimąstyti bei iškelti kitus, korporacijai svarbius klausimus. Tiesa, šių dviejų sąvokų reikšmių gausa pasižymėjusi diskusija greičiausiai būtų besitęsusi ir iki ryto, bet kaip tikri korporantai neolithuanai ją užbaigė padėkodami savo šventės svečiams bei palaikydami „Žalgirį“ kovoje su „Fenerbahčė“, kurių pergalė, tik dar labiau pakylėjo šventės nuotaiką svetingai korporantus priėmusių draugų Volfas Engelman studijoje. 

Ar tai pabaiga? Ne! Tokios – vertybinius pamatus ir kitus korporantams svarbius klausimus apimančios diskusijos vyks ir ateityje, o į vis aktyviau rengiamas iniciatyvas įsitraukti galės kiekvienas Neo-Lithuania narys. 

Už įamžintas renginio akimirkas dėkojame sen! Bernardas Butkus